Ursprungsland/

hemland

Tyskland

Användningsområde

Sällskaps-, tjänste- och brukshund

FCI-Klassifikation

Grupp 2, sektion 1 Med arbetsprov

Bakgrund/ändamål

Rottweiler räknas till de äldsta hundraserna. Dess ursprung går tillbaka till romartiden, då den användes som vakt- och boskapshund. Hundarna följde de romerska legionerna över Alperna som människans beskyddare och som boskapshund. I trakten av Rottweil sammanträffade dessa hundar med de inhemska hundarna och en uppblandning skedde. Rottweilerhundens huvuduppgift blev nu att driva och vakta kreaturshjordar och att försvara husbonden och hans egendom. Rasen fick sitt namn efter den gamla tyska riksstaden Rottweil Rottweiler Metzgerhund (Metzger = slaktare). Slaktarna födde upp rottweilern enbart utifrån dess bruksegenskaper och ändamålsenlighet. Härigenom utvecklades med tiden en utmärkt vakt- och boskapshund, som också kunde användas som draghund.

När man i början av 1900-talet sökte lämpliga polishundar prövades också rottweilern. Det visade sig mycket snabbt att den var väl lämpad för polisarbete. 1910 godkändes rasen officiellt som polishund. Avelsarbetet inriktas på att få fram en kraftfull hund som är svart med rödbruna, klart avgränsade tecken och som trots det kraftiga helhetsintrycket ändå visar ädelhet och som särskilt väl lämpar sig som sällskaps-, tjänste- och brukshund.

Helhetsintryck

Rottweilern är en medelstor till stor, kraftig hund, varken klumpig eller lätt, inte högställd eller luftig. Den välproportionerliga, kompakta och kraftiga kroppen skall ge intryck av stor styrka, rörlighet och uthållighet

Viktiga måttförhållanden

Kroppslängden från bröstbensspetsen till sittbensknölen, skall överstiga mankhöjden med högst 15%.

Uppförande/karaktär

Rottweilern är till sin grundläggande natur vänlig och godmodig. Den är barnvänlig, mycket tillgiven, följsam, lydig och arbetsvillig. Den ger ett rustikt intryck och dess uppträdande är självsäkert, nervfast och oförskräckt. Den reagerar med stor uppmärksamhet på omgivningen.

Huvud

Skallparti

Skallpartiet skall vara medellångt och brett mellan öronen. Pannan skall sedd från sidan vara måttligt välvd. Nackknölen skall vara väl utvecklad men inte starkt framträdande.

Stop

Stopet skall vara markerat.

Nostryffel

Nostryffeln skall vara väl utvecklad, snarare bred än rund med förhållandevis stora näsborrar. Den skall alltid ha svart pigment.

Nosparti

Nosryggen skall vara rak, bred vid basen och måttligt avsmalnande. Nospartiet skall i förhållande till skallpartiet varken verka långsträckt eller kort.

Läppar

Läpparna skall vara svarta och strama med slutna mungipor. Tandköttet skall vara så mörkt som möjligt.

Käkar/Tänder

Käkarna skall vara kraftiga och breda. Bettet skall vara starkt och fulltaligt. Saxbett.

Kinder

Okbågarna skall vara markerade.

Ögon

Ögonen skall vara medelstora, mandelformade och mörkbruna. Ögonlockskanterna skall vara väl åtliggande.

Öron

Öronen skall vara medelstora, hängande och trekantiga. De skall sitta brett isär och vara högt ansatta. Öronen som skall vara väl åtliggande får skallen att verka bredare när de riktas framåt.

Hals

Halsen skall vara kraftig, måttligt lång, väl musklad och ha lätt välvd nacklinje. Den skall vara torr, utan dröglappar eller löst halsskinn.

Kropp

Rygg

Ryggen skall vara plan, stark och stram

Ländparti

Ländpartiet skall vara kort, kraftigt och djupt.

Kors

Korset skall vara brett, medellångt och lätt rundat, varken plant eller brant sluttande

Bröstkorg

Bröstkorgen skall vara rymlig, bred och djup (ca 50% av mankhöjden) med väl utvecklat förbröst och väl välvda revben.

Underlinje

Buklinjen skall inte vara uppdragen

Svans

Svansen skall vara naturlig (okuperad) och bäras vågrätt i rygglinjens förlängning; kan i stillastående också bäras hängande.

Extremiteter

Framställ

Frambenen skall sedda framifrån vara raka och inte trångt ställda.

Skulderblad

Skuldran skall vara vällagd och skulderbladets lutning mot

horisontallinjen skall vara ungefär 45 grader.

Överarm

Överarmarna skall ligga väl an intill kroppen

Underarm

Underarmarna skall sedda från sidan vara raka. De skall vara välutvecklade och välmusklade.

Mellanhand

Mellanhänderna skall vara lätt fjädrande, starka och inte branta

Framtassar

Tassarna skall vara runda, tårna skall vara tätt slutna, välvda och ha hårda trampdynor. Klorna skall vara korta, svarta och kraftiga.

Bakställ

Bakbenen skall sedda bakifrån vara raka och inte trångt ställda. Då hunden står naturligt skall trubbiga vinklar bildas mellan lårbenet och höftbenet, mellan lårbenet och underbenet och mellan underbenet och mellanfoten.

Lår

Låren skall vara måttligt långa, breda och välmusklade

Underben

Underbenen skall vara långa, seniga och kraftiga med välutvecklade muskler.

Has

Hasorna skall vara kraftfulla och välvinklade, ej raka.

Baktassar

Baktassarna skall vara något längre än framtassarna med kraftiga tätt slutna och välvda tår.

Rörelser

Rottweilern är en travare. Ryggen skall förbli fast och relativt stilla under rörelse. Rörelserna skall vara harmoniska, jämna, kraftfulla och fria med god steglängd.

Hud

Huden på huvudet skall överallt vara stramt åtliggande. När hunden är mycket uppmärksam får lätta rynkor bildas i pannan

Päls

Pälsstruktur

Rasen skall ha s.k. dubbelpäls d.v.s. den skall bestå av täckhår och underull. Täckhåret skall vara medellångt, grovt, tätt och stramt åtliggande. Underullen skall inte framträda genom täckhåren. På bakbenen skall pälsen vara något längre.

Färg

Färgen skall vara svart med väl avgränsade tecken, i en mättad rödbrun nyans, på kinder, nos, halsens undersida, bröst och ben samt över ögonen och under svansroten.

Storlek/vikt

Mankhöjd

Hanhund 61-68 cm;

61-62 cm liten

63-64 cm medelstor

65-66 cm stor = korrekt storlek

67-68 cm mycket stor

Tik 56-63 cm;

56-57 cm liten

58-59 cm medelstor

60-61 cm stor = korrekt storlek

62-63 cm mycket stor

Vikt

Hanhund ca 50 kg, Tik ca 42 kg

Fel

Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse.

Helhet

Lätta, luftiga och högställda hundar; tunn benstomme och svag muskulatur.

Huvud

Huvud av jakthundstyp; smalt, lätt, för kort, långt eller klumpigt huvud; flat panna (avsaknad av eller för lite stop).

Nosparti

Långt eller spetsigt nosparti; kluven nos, konvex (ramsnos) eller konkav nosrygg; fallande nosrygg; ljus eller fläckig nostryffel.

Läppar

Ej tättslutande, skära eller fläckiga läppar; öppna mungipor.

Käke

Smal underkäke.

Kinder

Starkt framträdande kinder

Bett

Tångbett.

Öron

För lågt ansatta, tunga, långa, slappa, bakåtvikta eller utstående och osymmetriskt burna öron.

Ögon

Ljusa, djupt liggande, för framträdande eller runda ögon; lösa ögonkanter.

Hals

För lång, tunn, dåligt musklad hals; dröglappar eller för löst halsskinn.

Kropp

För lång, för kort eller smal kropp

Rygg

För lång, svag eller sänkt rygg; karprygg

Kors

Brant kors, för kort, för plant eller för långt kors

Bröstkorg

Flat, tunnformad eller outvecklad bröstkorg

Svans

För högt eller för lågt ansatt svans.

Framställ

Framställ Trångt ställda eller krokiga framben. Branta skuldror, mycket lösa armbågar; för lång, för kort eller brant överarm; vek eller brant mellanhand; spretiga tassar; för platta eller alltför välvda tår, förkrympta tår; ljusa klor.

Bakställ

Platta, otillräckligt musklade lår, trångt ställda bakben, kohasighet eller hjulbenthet; för knappt vinklat eller övervinklat bakställ; sporrar.

Hud

Rynkor på huvudet

Pälsstruktur

Mjuk, för kort eller lång päls, vågig päls, avsaknad av underull

Färg

Missfärgade, oklart avgränsade, för utbredda tecken

Diskvalificerande fel

Allmänt

Tydligt omvänd könsprägel (tikprägel hos hanhund och tvärtom).

Uppförande/karaktär

Hundar som är rädda, skygga, fega, skotträdda, argsinta, överdrivet misstänksamma eller nervösa

Ögon

Entropion, ektropion, gula ögon, olikfärgade ögon.

Bett

Överbett, underbett, korsbett; avsaknad av en incisiv, hörntand, premolar eller molar.

Svans

Kroksvans, svans som bärs upprullad över ryggen, svans som bärs kraftigt åt sidan från rygglinjen

Pälsstruktur

Utpräglat långhårig och vågig päls

Pälsfärg

Färg som avviker från den för rottweiler standardenliga färgen svart med rödbruna tan-tecken; vita fläckar

Nota bene

Hund får ej prisbelönas om den är aggressiv eller extremt skygg eller om den har anatomiska defekter som menligt kan påverka dess hälsa och sundhet.

Testiklar

Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen