Kennel Burfelts finns i Falun och drivs av mig, Johnny Burfelt.Jag har många års erfarnhet att Rottweiler, både som sällskapshund och som brukshund. Detta är också grunden och anledningen till att jag driver en kennel. Jag menar att Rottweilern har ett oförtjänt dåligt rykte och den huvudsakliga anledningen till det är att fel hund har hamnat i fel händer. Rottweilern avlades fram som boskapshund och användes senare som vakt/skyddshund. I modern tid så används inte Rottweilern på samma sätt utan nu är Rottweilern i huvudsak sällskapshund,gårdshund eller  sporthund. Av den anledningen ser jag ett behov av förändra rasen,eller snarare förädla den,anpassa den till den värld vi lever i idag.

En bra sporthund bör vara annorlunda beskaffad än en ren sällskapshund, utan att för den delen göra avkall på de fina egenskaper som just kännetecknar Rottweilern. Det är framförallt tempramentet och motorn som skiljer en bra sporthund från en bra sällskapshund. Sporthunden bör ha mycket motor och mycket vilja, eller starka drifter om man så vill. Men även anatomiskt skiljer de sig åt, sporthunden bör vara mindre, både i format och vikt. Då får man en hund som har mycket arbetsvilja och orkar mycket. Omvänt gäller för sällskapshunden som gärna får vara av större storlek och ska ha ett naturligt lugn över sig. Den ska inte ställa så stora krav på mental stimulans som t.ex. sporthunden gör. Sällskapshunden skall helt enkelt vara behaglig att leva med alla dagar i veckan, trots att ägaren inte har stor erfarenhet av Rottweiler. Båda typerna bör dock ha den mentala stabiliteten som kännetecknar rasen och vara friska i alla avseenden.

Just hälsoperspektivet är det absolut viktigaste, oavsett vilken hundtyp det rör sig om.Det är också därför som Burfelts sticker ut hakan och tar det hela ett steg längre. De flesta som sysslar med uppfödning av Rottweiler vill gärna att man som valpköpare röntgar för HD och ED samt att hunden genomgår en mentalbeskrivning vid lämplig ålder. Hos Burfelts är detta ett icke förhandlingsbart krav och för att säkerhetsställa att detta blir gjort ingår MH och röntgen när man köper sin valp. Inte bara det, det ingår dessutom 2 års medlemskap i den lokala brukshundklubben. Allt för att du som valpköpare skall få en så bra start som möjligt.

Valparna från Burfelts kennel växer upp i hemmiljö och kommer under de 8 veckor som de bor här att få en mångd positiva intryck och upplevelser. De kommer att växaupp tillsammans med andra hundar, även andra raser. De växer upp med barn i olika åldrar och blir socialiserade i stadsmiljö. Allt för att göra dem så trygga som möjligt inför framtiden,

Det är min förhoppning om att Burfelts på detta sätt kommer att gynna Rottweilern som ras och vi, ni som hundägare och jag som uppfödare med gemensamma krafter kommer att ge Rottweilern det fina rykte den förtjänar.

 

Johnny Burfelt