Rottweilern är en brukshund i grund och botten vilket ställer en del krav på uppfödningen. Vi vill så långt det är möjligt kunna förebygga de rastypiska problem som finns, både mentala och fysiska. Det finns idag 2 kontrollfunktioner där den ena är röntgen av armbågar och höfter och den andra är mentaltest, båda utförs när hundarna är i åldern 12-18 månader. Hittills har vi haft en bra statistik där 100% av avkommorna är röntgade och 90% mentaltestade. Dessa 2 kontrollfunktioner är viktiga för oss som uppfödare men ännu viktigare för rasen i stort. Just mentaltestet är ju dessutom ett otroligt roligt evenemang att vara med på tillsammans med sin hund. Ännu roligare blir det såklart att få se hur alla syskon reagera i de olika testerna.

Vi eftersträvar såklart 100% i både mentaltest och röntgen och med anledning av det kommer det i framtiden att ingå både röntgen och mentaltest när man köper valp från oss. Utöver detta ingår även  2 årsmedlemsskap i en lokal brukshundklubb. Medlemskapet ger valpköparen rätt att deltaga i brukshundsklubbens kurser samt att ta del av klubbarnas övriga verksamheter. Självfallet kommer det att påverka prisbilden men vi tror att våra framtida valpköpare inser vikten och mervärdet i att dessa kritiska moment i hundens liv redan är planerade när man åker hem med sin nya valp.