Då har vi genomfört MH på Borlänge brukshundsklubb med nästan alla närvarande ur A-kullen. Det var en rolig dag med många skratt och trevligt umgänge. Att vi dessutom fick lite motion på kuppen är väl bara positivt. Vi på kennel Burfelts vill passa på att berömma er alla för det fina sätt ni tagit hand om era hundar, och det faktum att alla utom en var närvarande visar vilka seriösa människor vi haft turen att hitta till alla hundarna. Vi vill också tacka Borlänge Brukshundklubb för ett mycket bra genomförande av vårt MH.

Vi har sammanställt alla resultat och kan konstatera att kullen fallit ut ungefär som vi förväntat oss. Vi ville ha fram trevliga hundar som kunde hanteras av alla, inte bara erfarna hundmänniskor. Hundarna skulle vara trevliga och sociala och fungera bra i sina familjer. De skulle, utan större ansträngning, kunna finna sin plats och skulle inte ha någon större aggresivitet eller skärpa. För att få fram hundar av den här typen så gjorde vi till viss del avkall på användbarheten i brukssammanhang. Men det menar vi såklart inte att man inte kan träna och tävla med sin hund utan att vi helt enkelt gärna såg att de inte hade så starka drifter att de skulle försvåra hanterbarheten och därmed ställa större krav på kunskap och erfarenhet hos valpköparna.

När vi tittar närmare på resultaten och drar ett snitt på hela kullen blir vi ändå lite förvånade att det inte är större avvikelser när man jämför med genomsnittet för MH på vår ras. Det skiljer som mest 1,1 poäng men överlag så ligger A-kullen anmärkningsvärt nära genomsnittet för rasen. Vid 4 moment ligger skillnaden mot genomsnittet runt en poäng och vid 4 andra moment tangerar A-kullen snittet men vid alla andra moment skiljer det sig bara några tiondelar på sin höjd från genomsnittet.

De moment som skiljer sig mest är 4, 7A, 7B och 8E. Moment 4 är aktivitet, alltså då när vi fick stå still och vara helt passiva under 3 minuter. Poängen som de olika hundarna fick varierar mellan 3 och 5, där 5 är mest aktivitet. Viktigt att tänka på här att ingen av hundarna, oavsett poäng var vid något tillfälle stressade av situationen, snarare uttråkade. Sedan hade vi ju tyvärr ett domarbyte i halvtid vilket inte blir helt rättvist då den senare domaren var något mer liberal i sin poängsättning. Nu spelare det ju ingen större roll då vi alla vet att ingen av hundarna är några nervknippen.

Går vi vidare till moment 7A och 7B som är ljudkänslighet, alltså skrammlet så skiljer sig kullen med 0,9 och 1,1 poäng. Moment 7A är ju skramlet och 7B avreakionen från densamma. Precis som vid moment 6, overallen som flyger upp så är det viktigt att titta på hur avreaktionen ser ut. Även om en hund reagerar starkt på något så är det långt viktigare att den får samla sig och få grepp om det hela efteråt. Vissa hundar tar längre tid på sig än andra. Ett par av hundarna reagerade starkt på skramlet och behövde också lite extra tid för att samla sig men för de flesta var det inget större problem.

Slutligen kommer vi till moment 8E som är spöken där det skiljer en poäng från snittet. Moment 8E är kontakttagande och avklädning, vissa hundar var helt enkelt mer reserverade och ville gärna vara säkra på sin sak innan de gick fram och hälsade.

Sammanfattning

Att det skiljer en poäng från genomsnittet vid några moment är en bagatell för testet i sin helhet. Exempelvis på skottet är det ju tydligt för hur lite det skiljer för att man ska få en 1:a eller 2:a i omdömet. Får man en 1:a är hunden oberörd under hela momenten och får som mest bara ge en blick åt det håll som skottet kommer ifrån. Får man en 2:a har hunden tittat upp mot skytten. När marginalerna är så små kan dagsformen hus hunden och/eller föraren avgöra utfallet. Men hunden är ju desamma oavsett. MH är ett verktyg för att kunna mäta en hunds mentala status. Precis som hos människor så förändras denna status över tid. Skulle man göra om detta test om ett år skulle också resultatet bli annorlunda. Som hundägare är det ju bra att känna till ens hunds svaga lika väl som de starka sidorna. Har man en hund som reagerar starkt på ljud så kan det vara bra att träna hundens tolerans för just detta. All träning ger hunden ökad kunskap och mer erfarenhet vilket leder till bättre självkänsla och större självförtroende vilket i sin tur ger en lugnare och tryggare hund.